2017-02-16

Wykaz mienia szkoły

L.P.

Nazwa środka trwałego

Wartość

1.

Budynek szkoły

 2 206 810,88   

2.

Budynek gospodarczy

 76 832,87   

3.

Plac zabaw

199 942,62   

4.

Drogi i chodniki

 153 699,52   

5.

Boiska i place sportowe

 62 262,24   

6.

Ogrodzenie

30 540,88   

7.

Ukształtowanie terenu

 43 230,63   

8.

Oświetlenie terenu

 8 635,29   

9.

Osadnik skrobi

 3 600,48   

10.

 5 zestawów interaktywnych

35 542,60   

11.

Szafa chłodnicza

5 534,08   

12.

Patelnia elektryczna

5 836,35   

13.

Samochód marki Nysa

 11 210,45   

14.

Zmywarka

 5 978,00   

15.

Unit dentystyczny

 30 000,00   

 

Razem                                           

 2 879 656,89
     
     
 

013 - pozostałe środki trwałe      

424 018,63   
     
     
 

014 - zbiory biblioteczne       

  43 913,37   
     
     
 

020- wartości niematerialne i prawne     

44 108,28  

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się